KALAVIIKKO 2016 - "Sininen biotalous - kasvun mahdollisuus"

(huom. Aikataulu alustava, muutokset mahdollisia)

 

Päivä I
10.3.2016

 

klo 09.45-11.00

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous (aluejärjestöjen viralliset kokousedustajat, avoin myös SAKL:n ja aluejärjestöjen jäsenille)

klo 10.00

Suomen Kalankasvattajaliiton kevätkokous (ilmoittautuminen klo 9.45)

klo 11.15

Ilmoittautuminen 
Lounas

klo 12.30

Tervetuloa
Toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL

klo 12.35

Kalaviikon avaus
Kansanedustaja Jari Leppä, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

Osa 1:

klo 12.50

Kalatalous osana sinistä biotaloutta - poliittinen näkökulma 
Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Mikael Jungner
Paneelikeskustelu - eduskuntapuolueiden edustajat

kansanedustaja Eeva-Maria Maijala, keskustan eduskuntaryhmä

kansanedustaja Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmä

kansanedustaja Kari Kulmala, perussuomalaisten eduskuntaryhmä

kansanedustaja Harry Wallin, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

kansanedustaja Hanna Halmeenpää, vihreä eduskuntaryhmä

kansanedustaja Mats Nylund, ruotsalainen eduskuntaryhmä

klo 13.45

Euroopan unioni ja Suomen kalatalous, europarlamentaarikko Nils Torvalds
Puheenjohtaja: Kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö

 

Osa 2:

klo 14.15

Sininen biotalous - tutkimuksen näkökulma
Sininen biotalous Luonnonvarakeskuksen näkökulmasta, pääjohtaja Mari Walls

 

klo 14.45

Kalaviikon kuluttajatapahtumat

Yleisesittely:
toiminnanjohtaja Katriina Partanen
keittiömestari Kari Aihinen

 

klo 15.00

Kahvitauko

 

Rinnakkaisohjelmat 3kpl:

klo 15.30

Osa 3:

Vesiviljelyn seminaariohjelma
Puheenjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto


15.30-15.40 Tilaisuuden avaus, hallituksen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto

15.40-16.00 Politiikan puheenvuoro, elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö

16.00-16.15 Ympäristönsuojelulain muutokset ja kalankasvatus, neuvotteleva virkamies, Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö

16.15-16.30 Liiketoimintamahdollisuudet valtion vesialueilla, hallitusneuvos Vilppu Talvitie tai metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

16.30-16.45 Pohjanlahden merialan elinkeinotoiminnan kasvu, tutkija Meri Kallasvuo, Luonnonvarakeskus

16.45-17.00 Sinisen biotalouden liiketoimintaekosysteemit, programme manager, lic.tech., MBA, Piia Moilanen, TEKES

17.00-17.15 Keskustelua

17.15-17.30 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös, hallituksen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto

Osa 4:

Sininen biotalous ja kalastusmatkailu
Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Markku Myllylä


15.30 Seminaarin avaus, toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto

15.35-16.00 Suomen kalastusmatkailun markkinointiportaali 10 kielellä, projektipäällikkö Ismo Kolari, FINFISH hanke, Kalatalouden Keskusliitto

16.00-16.30 Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoki Kuusamosssa, ohjelmakoordinaattori Kirsi Kuosku, Naturpolis Oy, matkailututkija Pekka Kauppila, Kajaanin ammattikorkeakoulu, yliopistotutkija Timo Karjalainen, Oulun yliopisto

16.30-17.00 Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset valtakunnan tasolla, erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen, Metsähallitus

17.00-17.30 Suomalainen mökkimatkailu - luontoelämyksiä vesistöjen ääreltä, markkinointipäällikkö Pekka Huttunen, Lomarengas Oy

Loppukeskustelu

Osa 5:

Ammattikalastuksen, kalanjalostuksen ja kalakaupan ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja: Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliito, kalateollisuusyhdistys


15.30-16.00 Biotalouden iso kuva, kehitysjohtaja Olli Hietanen, Turun Yliopisto

16.00-16.30 Biotalous yritystasolla - esimerkki ja elinkeinon näkemyksiä;
- Kiertovesikasvatus vesiviljelyssä, Heidi Kunttu, FIFAX AB
- Biotalous elintarviketeollisuudessa, toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto/ kalateollisuusyhdistys
- Ammattikalastaja biotalouden toimijana, puheenjohtaja ja ammattikalastaja Olavi Sahlstén, Suomen Ammattikalastajaliitto

16.30-17.00 Innovaatiot kalaliiketoimintaa kehittämään, professori Mikko Laukkanen, Aalto yliopisto

17.00-17.30 Kalatalouden innovaatio-ohjelmien esittely, erityisasiantuntija Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö

 

klo 17.30

I päivä päättyy

 

klo 19.00

Cocktail
Tunnustukset
Illallinen

 

Päivä II
11.3.2016

Rinnakkaisohjelmat

klo 9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 9.30

Osa 6:

Ammattikalastuksen, kalanjalostuksen ja kalakaupan ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto


09.30-10.00 Kalatuotteiden jäljitettävyys, kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö

10.00-10.30 Kala vähittäiskaupassa, valikoimajohtaja Antti Oksa, SOK

tauko

10.45-11.15 MSC-merkintä kalastuksen näkökulmasta, Ruotsin kokemuksia, yrittäjä Teija Aho, Guldhaven Ab

11.15-11.45 MSC-tilanne Suomessa, projektipäällikkö Janne Posti, MSC Suomi

11.45-12.15 Toimijakohtaiset kiintiöt Suomessa, kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö

12.15-12.30 Loppukeskustelu

Osa 7:

Evira: Kalaterveyspäivä
Puheenjohtaja: Anna Maria Eriksson-Kallio/ Evira

9.30 - 9.40 Tilaisuuden avaus – Kajsa Hakulin /MMM
9.40 - 10.15 Katsaus kalaterveyteen 2015 – Satu Viljamaa-Dirks/Evira
10.15 - 10.45 Tornionjoen lohikuolemat– Perttu Koski/Evira
10.45 - 11.05 Ehkäiseekö virikekasvatus tartuntatauteja?– Päivi Rintamäki/Prik-palvelut
11.05 - 11.30 Kalojen hyvinvointimittarit viljelijän näkökulmasta – Pia Lindberg-Lumme/Brändö Lax
11.30 - 11.45 Hyvinvointi kiertovesiviljelyssä - Anna Maria Eriksson-Kallio/Evira
11.45 - 12.15 PCR-tekniikka kalatautien toteamisessa – Riikka Holopainen/Evira
12.15 - 12.30 Loppukeskustelu

klo 12.30

II päivä päättyy
Lounas

 

 

 

 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kiitos osallistumisesta.

Huomaa, että 15.3. jälkeen tehdyistä peruutuksista joudumme laskuttamaan koko hinnan.