...

Kalaviikko logo kkwhite 168


Fiskveckan 2016

10-11.3 i Helsingfors

Fiskveckan 2016
10-11.3 i Helsingfors

Följande Fiskvecka ordnas i Helsingfors i mars 2016. Seminariet för branschfolk arrangeras på Hotell Scandic Park torsdag och fredag 10-11.3.2016. Det nya under Fiskveckan denna gång är den konsumenthändelse som ordnas tillika. Under fredag 11.3 och lördag 12.3 kommer fisk och fiskmat att vara synligt framme i Kampen i Helsingfors.

Seminariets program och konsumenttillfällets innehåll kan hittas på dessa nätsidor.

Det är också lätt att anmäla sig till Fickveckan via dessa nätsidor. Nu är det hög tid att anmäla sig! Gör det direkt!

Finlands Yrkesfiskarförbund fungerar denna gång som arrangör för Fiskveckan. Fiskveckan är till en del finansierad av EHFF.

Till arbetsgruppen för Fiskveckan hör jord- och skogsbruksministeriet, Egentliga Finlands NMT-central, Naturresursinstitutet, Finlands Yrkesfiskarförbund, Finlands Fiskodlarförbund, Finlands Fiskhandlarförbund, Finlands insjöyrkesfiskare, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Livsmedelsindustriförbundet/Fiskindustriföreningen, Pro Fisk samt Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation.

BOKA