FISKVECKAN 2016 – ”Blå bioekonomi – en möjlighet till tillväxt”

(obs. preliminär tidtabell, ändringar möjliga)

 

Dag 1
10.3.2016

 

klo 09.45-11.00

Finlands Yrkesfiskarförbunds årsmötet (regionorganisationernas officiella delegater, öppet också för FYFF:s och regionorganisationernas medlemmar)

klo 10.00

Finlands Fiskodlarförbunds vårmöte (anmälan kl. 09.45)

kl 11.15

Anmälan
Lunch

kl 12.30

Välkommen
Vd Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF

kl 12.35

Fiskveckan öppnas
Riksdagsledamot Jari Leppä, ordförande för riksdagens jord- och skogsbruksutskott

Del 1:

kl 12.50

Fiskerihushållningen som en del av den blå bioekonomin – ett politiskt perspektiv
Ordförande: Vd Mikael Jungner
Paneldiskussion – representanter för riksdagspartierna

riksdagsledamot Eeva-Maria Maijala, centerns riksdagsgrupp

riksdagsledamot Kai Mykkänen, samlingspartiets riksdagsgrupp

riksdagsledamot Kari Kulmala, sannfinländarnas riksdagsgrupp

riksdagsledamot Harry Wallin, socialdemokratiska riksdagsgruppen

riksdagsledamot Hanna Halmeenpää, de grönas riksdagsgrupp

riksdagsledamot Mats Nylund, svenska riksdagsgruppen

kl 13.45

Europeiska unionen och fiskerihushållningen i Finland, europarlamentariker Nils Torvalds
Ordförande: Fiskeriråd Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet

 

Del 2:

kl 14.15

Den blå bioekonomin – forskningens synvinkel
Den blå bioekonomin sett ur Naturresursinstitutets synvinkel, generaldirektör Mari Walls

 

kl 14.45

Fiskveckans konsumenthändelser

Allmän presentation: verksamhetsledare Katriina Partanen, Pro Fisk och köksmästare Kari Aihinen

 

kl 15.00

Kaffepaus

 

Pararellprogram 3 st.

kl 15.30

Del 3:

Vattenbrukets seminarieprogram
Ordförande: Styrelsens ordförande Irja Skytén-Suominen, Finlands Fiskodlarförbund
15.30-15.40 Tillfället öppnas, styrelsens ordförande Irja Skytén-Suominen, Finlands Fiskodlarförbund

15.40-16.00 Politikens inlägg, chefen för fiskerinäringsenheten Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet

16.00-16.15 Ändringarna i miljöskyddslagen och fiskodlingen, konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, jord- och skogsbruksministeriet

16.15-16.30 Affärsmöjligheterna på statens vattenområden, regeringsråd Vilppu Talvitie eller skogsråd Marja Kokkonen, jord- och skogsbruksministeriet

16.30-16.45 Näringsverksamhetens tillväxt i Bottniska vikens maritima sektor, forskare Meri Kallasvuo, Naturresursinstitutet

16.45-17.00 Affärsverksamhetens ekosystem i den blå bioekonomin, lic.tech., MBA, Piia Moilanen, TEKES

17.00-17.15 Diskussion

17.15-17.30 Sammandrag och tillfället avslutas, styrelsens ordförande Irja Skytén-Suominen, Finlands Fiskodlarförbund

Del 4:

Blå bioekonomi och fisketurism
Ordförande: Verksamhetsledare Markku Myllylä15.30 Seminariet öppnas, verksamhetsledare Markku Myllylä, Centralförbundet för fiskerihushållning

15.35-16.00 Marknadsföringsportal för Finlands fisketurism på 10 språk, projektchef Ismo Kolari, projektet FINFISH, Centralförbundet för fiskerihushållning

16.00-16.30 Fisketurismens regionalekonomiska effekter, exempel från Oulanka-, Kitka- och Kuusinkijoki i Kuusamo, programkoordinator Kirsi Kuosku, Naturpolis Oy, turismforskare Pekka Kauppila, Kajana yrkeshögskola, universitetsforskare Timo Karjalainen, Uleåborgs universitet

16.30-17.00 Fisketurismens regionalekonomiska effekter på riksnivå, specialplanerare Mikko Rautiainen, Forststyrelsen

17.00-17.30 Finländsk stugturism – naturupplevelser vid vattendrag, marknadsföringschef Pekka Huttunen, Lomarengas Oy

Slutdiskussion

Del 5:

Yrkesfiskets, fiskförädlingens och fiskhandelns aktuella frågor
Ordförande: Sektorchef Anna Vainikainen, Livsmedelsindustriförbundet, fiskindustriföreningen


15.30-16.00 Bioekonomins stora bild, utvecklingsdirektör Olli Hietanen, Åbo universitet

16.00-16.30 Bioekonomi på företagsnivå – exempel
- Heidi Kunttu, FIFAX AB
- förärdling och handel
- yrkesfiske

16.30-17.00 Innovationer för att utveckla näringsverksamheten i fiskbranschen, professor Mikko Laukkanen, Aalto universitetet

17.00-17.30 Presentation av fiskerihushållningens innovationsprogram, sakkunnig Timo Halonen, jord- och skogsbruksministeriet

 

 

kl 17.30

Dag 1 avslutas

 

kl 19.00

Cocktail
Utmärkelser
Middag

 

Dag 2
11.3.2016

 

kl 9.00

Anmälan och morgonkaffe

Pararellprogram

kl 9.30

Del 6:

Yrkesfiskets, fiskförädlingens och fiskhandelns aktuella frågor
Ordförande: Vd Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund


09.30-10.00 Fiskprodukternas spårbarhet, fiskeriråd Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet

10.00-10.30 Fisken i minuthandeln, urvalsdirektör Antti Oksa, SOK

Paus

10.45-11.15 MSC-märkningen ur fiskets synvinkel, svenska erfarenheter, företagare Teija Aho, Guldhaven Ab

11.15-11.45 MSC-situationen i Finland, projektchef Janne Posti, MSC Finland

11.45-12.15 Enhetsvisa kvoter i Finland, fiskeriråd Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet

Slutdiskussion

Del 7:

Evira: Fiskhälsodagen
Ordförande: Anna Maria Eriksson-Kallio/ Evira

9.30 - 9.40 Öppningsanförande – Kajsa Hakulin /JSM
9.40 - 10.15 Översikt över fiskhälsan 2015 – Satu Viljamaa-Dirks/Evira
10.15 - 10.45 Laxdöden i Torne älv– Perttu Koski/Evira
10.45 - 11.05 Förhindrar inredda bassänger infektionssjukdomar?– Päivi Rintamäki/Prik-palvelut
11.05 - 11.30 Mått på fiskens välfärd ur odlarens synvinkel – Pia Lindberg-Lumme/Brändö Lax
11.30 - 11.45 Fiskvälfärd i recirkulationsodling - Anna Maria Eriksson-Kallio/Evira
11.45 - 12.15 PCR-teknik i fisksjukdomsdiagnostiken – Riikka Holopainen/Evira
12.15-12.30 Avslutande diskussion

kl 12.30


Lunch